Aktuelt

Orientering fra Guatemala høst 2013

Miguel orienterte :Nytt norsk diplomatkorps i Gua- unge folk. Ambassadør Jan Gerhard Lassen. M. vært i flere møter med han. Virker åpne. Har blitt møtt med skepsis fra myndighetene fordi tidligere ambassadør Lars Vågen, støttet urfolks organisasjoner og andre institusjoner som jobber med demokrati utvikling og mot straffefrihet også at Holmås skrev kronikk om rettferdig fordeling og  verdi at et sterk sivilt samfunn. En høyreekstrem gruppe har motarbeidet Norge, Sverige og Sveits. Miguel har vært i ambassaden for å informere om situasjon bla om urfolk.  Matsikkerheten og risiko for underernæring er et økende problem, også i Champerico område: et eksempel er Monte Cristo samfunn som har hatt over lenge tid et tett oppfølgning, fra 5 tilfeller av barn i risikosone er antall økt til 21 i de siste måneder.

Den økonomisk situasjon er vanskelig med høy nivå av arbeidsledighet, i Champerico mellom 60 til 70 %. De fleste lever av tilfeldig små jobber i den uformelle marked.

Det har vært et ekstern evaluering fra en ekspert i utviklingsspørsmål i CERFOR prosjektet (støttet av Fagforbundet Telemark og Norad) en av konklusjoner er at skolestipend har et sterk positiv impact i familiene og ungdommer som er tildelt stipend og at den skaper positive ringvirkninger.

Sivilsamfunnet er blitt mer aktiv, ungdom er mindre konfronterende enn sine foreldre og mer løsningsorienterte, raske inn i sosiale medier, politisk lite bevisste, ikke organisasjonserfaring, men lærevillig. Et eksempel er hvordan de tar i bruk media (video, radio, osv) for å spre informasjon om HIV /aids problematikken.  Vennskapsgruppe er aktiv og flere organisasjoner som er medlem er aktive igjen: Vista Hermosa, Steemur, for eksempel. Det er også nye medlemmer. Brannvesen i Reu.  Vennskapsgruppe bruker CERFOR-installasjoner for sine møter, dette er positiv fordi det et stabil møtested for gruppe.

Flere grupper jobber med prosjekter i  Guatemala, høgskolen i  Telemark,(Fair trade), Fagforbundet i Telemark, søker om nytt treårig prosjekt.   Porsgrunn kommune begynner å engasjere seg, vil åpne Fair Trade butikk for Gua, og våre bøker?   Rigoberta Menchu hilser til oss. MIC-prosjektet forlenges fra Tinn kommune.  Miguel orienterte om kvinnekontoret/kvinnenettverket, avfallshåndteringsprosjektet i Champerico,  organisk søppel…Fra fire familier til 3 hundre søppelleverandører,  som betaler for at søppla skal hentes. Veldig bra!  Mye positivt å høre fra Gua nå!

Kommentarer er lukket