Aktuelt

Kjerringsveiven setter spor i Retalhuleu

I El Triumfo fant vi et bakeriutsalg hvor logoen til Kjerringsveiven var på forklærne.
El Triumfo er et lokalsamfunn hvor innbyggerne er indianere som har fått tildelt erstatningsjord fra staten fordi de mistet hjemmene sine oppe i høylandet under krigen. De måtte rømme fra hjemmene sine og gjemme seg i fjellene mens krigen varte. De måtte klare seg på det de fant ute i naturen. Da krigen var over og de vendte hjem var hjemmene deres overtatt av andre. De fikk erstatningsjord av staten nede i lavlandet hvor klimaet og dyrkningsforholdene var helt annerledes enn de hadde kjennskap til. Dette var en vanskelig tid for dem, de led under at de var krigsoffer og at de ble flyttet til et område som var så ukjent for dem. De hadde også vansker med å ha tillit til mennesker og samfunn etter det de hadde opplevd.
Dette lokalsamfunnet har fått hjelp og veiledning fra bl.a. Fagforbundet og Norad gjennom Cerfor både i forhold til hvordan dyrke jorda og kvinneprosjekter.
I ett av kvinneprosjektene har Kjerringsveiven deltatt. De har bidratt med midler i etableringen av et bakeri. Bakeriet sysselsetter i dag 11 kvinner som har et utbytte på ca. 300 kroner hver i måneden. Dette er kjærkomne penger når en månedslønn ligger på ca. 3000 kroner. Det siste bidraget fra Kjerringsveiven gikk til innkjøp av utstyr for å bake kremkaker o.l. Dette har økt inntjeningen.
Deres store ønsker i dag er å få sitt eget lokale til bedriften, de er redd for at eieren vil øke husleien etter hvert som de får større fortjeneste.

image
Tekst til bilde: Nesten utsolgt!

Mere informasjon om Vennskap Tinn/Retalhuleu/Champerico kan du få ved å kontakte Ingeleiv Jensen ingeleleiv@hotmail.com eller Palma Marie Sebu pmarie-s@online.no

Stipendordningen er en suksess!

Stipendordningen for elever i videregående skole er en suksess!
11 elever har med støtte fra fadderordningen fullført videregående opplæring.
Vennskap Tinn/Retalhuleu/Champerico har bidratt sammen med Fagforbundet i Telemark og Søve videregående skole til at disse elevene har fått videregående opplæring. Disse ungdommene kommer fra flere lokalsamfunn i Retalhuleu. Inntaket blir gjort av Cerfor, senter for regional utvikling, som er vår samarbeidspartner i Retalhuleu. De har en person som er ansvarlig for å følge opp elevene og deres familie gjennom skolegangen. Det er en inntakskomite der også utdanningsdirektoratet har en representant. Når en elev søker blir familien oppsøkt, elev og foresatte blir intervjuet og informert om hvilke forpliktelser de har hvis eleven blir tatt inn. Foreldre må delta på informasjonsmøter og kurs og støtte opp slik at eleven har mulighet til å gjennomføre skoleløpet. Eleven må forplikte seg til å delta i frivillig arbeid underveis. Det kan være arrangement for eldre eller lignende.
Stipendet på 3000 kroner per år dekker skolemateriell, transport, mat, skoleuniform etc.

image

Tekst til bilde: 11 elever som er ferdige med videregående skole desember 2014
I ett av lokalsamfunnene møtte vi Lilyan som er en av disse som fullførte videregående skole i 2014. Hun hadde tidligere gått ett år på handel og kontor, men måtte slutte skolen for bror hennes skulle begynne på videregående skole og de hadde ikke økonomisk mulighet til å ha to på skolen. Lejla ble da hjemme og passet søsknene sine mens foreldrene var på jobb. Da hun hørte om stipendordningen søkte hun og kom inn. Etter to år på skolen fullførte hun med beste karakterer! Det var en lykkelig, flott jente som så lyst på framtida for et selvstendig liv.

image
I Lilyan sammen med ansvarlig for stipendordningen i Cerfor
Vi har nå 20 elever som deltar i stipendordningen. Vi trenger hjelp til å finansiere stipendordningen. Hvis du ønsker å bidra til at flere får dette tilbudet kan du benytte konto 2620.41.57226. Vi garanterer at hver krone går til stipendordningen.

 

 

Mere informasjon om Vennskap Tinn/Retalhuleu/Champerico kan du få ved å kontakte Ingeleiv Jensen ingeleleiv@hotmail.com eller Palma Marie Sebu pmarie-s@online.no

Guatemalakveld på Rjukan

Torsdag 26. mars 2015 kl 1900

Sted: Auditoriet, Rjukan videregående skole

Vi får besøk av fire venner fra Guatemala som vil fortelle om hva vennskapsarbeidet har betydd for dem.
Det blir orientering om våre felles prosjekter, og arbeidet framover. Blir enkel bevertning.

Se Facebookarrangementet her