Aktuelt

Stipendordningen er en suksess!

Stipendordningen for elever i videregående skole er en suksess!
11 elever har med støtte fra fadderordningen fullført videregående opplæring.
Vennskap Tinn/Retalhuleu/Champerico har bidratt sammen med Fagforbundet i Telemark og Søve videregående skole til at disse elevene har fått videregående opplæring. Disse ungdommene kommer fra flere lokalsamfunn i Retalhuleu. Inntaket blir gjort av Cerfor, senter for regional utvikling, som er vår samarbeidspartner i Retalhuleu. De har en person som er ansvarlig for å følge opp elevene og deres familie gjennom skolegangen. Det er en inntakskomite der også utdanningsdirektoratet har en representant. Når en elev søker blir familien oppsøkt, elev og foresatte blir intervjuet og informert om hvilke forpliktelser de har hvis eleven blir tatt inn. Foreldre må delta på informasjonsmøter og kurs og støtte opp slik at eleven har mulighet til å gjennomføre skoleløpet. Eleven må forplikte seg til å delta i frivillig arbeid underveis. Det kan være arrangement for eldre eller lignende.
Stipendet på 3000 kroner per år dekker skolemateriell, transport, mat, skoleuniform etc.

image

Tekst til bilde: 11 elever som er ferdige med videregående skole desember 2014
I ett av lokalsamfunnene møtte vi Lilyan som er en av disse som fullførte videregående skole i 2014. Hun hadde tidligere gått ett år på handel og kontor, men måtte slutte skolen for bror hennes skulle begynne på videregående skole og de hadde ikke økonomisk mulighet til å ha to på skolen. Lejla ble da hjemme og passet søsknene sine mens foreldrene var på jobb. Da hun hørte om stipendordningen søkte hun og kom inn. Etter to år på skolen fullførte hun med beste karakterer! Det var en lykkelig, flott jente som så lyst på framtida for et selvstendig liv.

image
I Lilyan sammen med ansvarlig for stipendordningen i Cerfor
Vi har nå 20 elever som deltar i stipendordningen. Vi trenger hjelp til å finansiere stipendordningen. Hvis du ønsker å bidra til at flere får dette tilbudet kan du benytte konto 2620.41.57226. Vi garanterer at hver krone går til stipendordningen.

 

 

Mere informasjon om Vennskap Tinn/Retalhuleu/Champerico kan du få ved å kontakte Ingeleiv Jensen ingeleleiv@hotmail.com eller Palma Marie Sebu pmarie-s@online.no

Kommentarer er lukket