Aktuelt

Formål

Vennskap/Amistad Tinn-Reu

Tinn kommune har fattet politisk vedtak om å opprette vennskapsavtale med Retalhuleu (Reu) kommune og har stilt ressurser til rådighet (sekretær m.v.).Vennskap Tinn-Reu er medlem av Vennskap Nord/Sør.

Formål

«Å medvirke til et møte/en utveksling mellom
Guatemala (Retalhuleu Kommune) og Norge (Tinn Kommune)
med den hensikt å bidra til større interkulturell forståelse og toleranse
mellom befolkningsgrupper.»

Hvorfor er vennskapssamarbeid viktig?

Gjennom vennskapssamarbeidet kan vi:

  • skape en likeverdig og gjensidig dialog og samhandling mellom folk i vårt lokalsamfunn og i Retalhuleu
  • fremme gjensidig kulturell forståelse og kontakt mellom folk med ulik kulturell bakgrunn
  • medvirke til en utvikling som ivaretar menneskerettigheter, fremmer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og økologisk forståelse

Gjennom forskjellige former for utveksling ønsker vi også på nasjonalt (og delvis internasjonalt nivå) å bidra til – og også være igangsetter av – debatt om hvordan man innen nasjonsstatens grenser kan overleve med sin kulturelle identitet i sameksistens med annerledes tenkende, andre kulturer og andre religioner. En modell for et multikulturelt samfunn er ikke kun noe som folk i andre deler av verden behøver, det har vi også i stadig større grad bruk for i Norge.