Aktuelt

Fagforbundet Tinn og STEEMUR

Fagforbundet Tinn og Steemur

Fagforeningssamarbeid

Fagforeningssamarbeid

Fagforeningssamarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Steinar Miland, koordinator for prosjektet

Et av de prosjekter som er satt i gang i forbindelse med vennskapsarbeidet mellom Tinn kommune og Retalhuleu kommune, er fagforeningssamarbeidet mellom Fagforbundet i Tinn og STEEMUR i Retalhuleu kommune.

Det var Tinn kommunale forening, avd. av Norsk kommuneforbund (nå Fagforbundet i Tinn) som tok initiativet til prosjektet i september 2001. Bakgrunnen var et besøk høsten 2000 fra Retalhuleu der foreningen traff Adrian Carmelito og Sandra Martinez.

Fra Fagforbundet i Tinn utviklet det seg et ønske om å bidra til solidaritetsarbeid innenfor områder som bl.a. skolering, faglige rettigheter og hjelp til utstyr.

Etter et besøk fra Tinn høsten 2001 ble Steemur, som organiserer ansatte ved det kommunale elektrisitetsverket i Retalhuleu kommune, spurt om de ville samarbeide med oss i Tinn. Det ville de. Siden den gang har vi vært på gjensidig hos hverandre, drevet med skolering og gitt fotballdrakter. Det hører med at de i 2004 vant bedriftsserien i fotball innen Retalhuleu fylke. (Det er samme navn på fylke og kommune).

Skolering for Steemurs medlemmer i regi av Fagforbundet Tinn og Fagforbundet Telemark.

Skolering for Steemurs medlemmer i regi av Fagforbundet Tinn og Fagforbundet Telemark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolering for Steemursmedlemmer i regi av Fagforbundet Tinn og Fagforbundet Telemark.

Samarbeidet med Norge har gjort foreningen mer sammensveiset, de har fått økt respekt lokalt, og har fått en sterk posisjon blant folk i Retalhuleu kommune. For Steemur betyr ikke minst den solidariske og moralske støtten mye. De har en meget vanskelig situasjon, med trussel om privatisering, manglende utbetaling av lønn, og samarbeidsproblemer med den nye ordføreren.Det skal også nevnes at Fagforbundet Telemark har vært en aktiv støttespiller både økonomisk og gjennom deltakelse på besøk til Guatemala. Dessuten har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Fagforbundet sentralt sitt solidaritetsfond.

I mars 2005 får vi besøk av to av Steemurs medlemmer som vil få skolering i faglige rettigheter, organisatoriske spørsmål og demokratiprosesser. Konkret vil Steemur bl.a. være med på årsmøtet i Fagforbundet i Telemark, og dessuten bl.a. ha møter med Internasjonalt Utvalg i Fagforbundet, Vennskapskomiteen i Tinn/Retalhuleu og besøke kraftverk.

Samarbeidet har gitt kunnskap og innsikt i hverandres faglige utfordringer, og vi har fått økt bevissthet om de utfordringer som den globale nyliberalismen skaper for fagbevegelsen både i fattige og rike land. Du kan lese mer om fagforeningsprosjektet.

 

Fagforeningsleder skutt
José Israel Romero Estacuy

Fagforeningsleder skutt

Søndag 21. september 2008 kl. 12.30 ble fagforeningsleder og medlem av Vennskapsgruppa i Retalhuleu José Israel Romero Estacuy, myrdet i nabolaget San Luis, sone 5 i Retalhuleu. José Israel var sammen med leder av vennskapsgruppen, Adrián Carmelo og kasserer Rudy González. De var samlet for ta ut noen penger som skulle brukes i denne uken til en skoleringsaktivitet om HMS og førstehjelp. Det var en del av fagforeningssamarbeidet mellom STEEMUR (Fagforening for arbeiderne i det Kommunale Elverket i Retalhuleu) og Fagforbundet Telemark. Etter at de hadde hentet penger i banken, dro de til en lokal kafé for å snakke sammen om kurset. De snakket også om José Israel sin datter som skulle gifte seg den 22. september. Mens de var inne i kafeen kom en ukjent person inn døra og siktet rett på José Israel. Han ble truffet i hodet og døde umiddelbart. Adrian Carmelo og Rudy Gonzalez ringte med en gang til politiet og brannvesenet. Nå er saken under etterforskning av Ministerio Público (sikkerhetsorgan i Guatemala) og rettsapparatet i Guatemala, ved kontor i Retalhuleu. José Israel Romero Estacuy var en fremstående fagforeningsleder i Retalhuleu og har i mange år vært en frontfigur i kampen for faglige rettigheter og for å styrke og samle fagbevegelsen i sitt fylke, Retalhuleu.

I 2000 startet et faglig samarbeid mellom STEEMUR og Fagforbundet Telemark. José Israel er den historiske leder av STEEMUR som han grunnla i 1998 sammen med andre arbeidere i det kommunale elverket i Retalhuleu. José Israel har vært svært viktig for arbeidet og samarbeidet. Han har i mange år arbeidet for skolering av de tillitsvalgte og for å skape en god ledelse i fagbevegelsen. I 2004 tok han initiativet til å samle fagforeningene i Retalhuleu under en paraplyorganisasjon som kunne styrke deres samarbeid og felles mål. Ut fra dette initiativet ble COSEMCAR grunnlagt og samler i dag ca. 20 000 arbeiderne i offentlig og privat sektor i Retalhuleu. Vennskapsgruppa i Retalhuleu ble etablert i 2000 og har samarbeid med Tinn.

José Israel er et eksempel på fremtidens ledelse innen fagbevegelsen. Han brukte mye tid og energi for å bygge organisasjonen og han var ikke redd for å bekjempe urettferdighet og kritiserte sterk korrupsjonen i det offentlige systemet i Guatemala. I dag er det uklart hvilket motiv som ligger bak dette drapet, men den klare tegning er at dette var et bestilt drap og at det ligger politiske elementer bak. José Israel har etterlatt seg kone og fem barn. Familien er i en vanskelig situasjon og denne tragiske hendelsen setter dype spor i dem og alle som har jobbet sammen med José Israel. Situasjonen er også bekymringsfull for sikkerheten til Adrián Carmelo, leder av vennskapsgruppe og Rudy González, kasserer, som var tilstede. Deres sikkerhet kan også være truet og myndighetene må gjøres oppmerksom på dette.

Miguel Utreras koordinator for prosjekter i Guatemala.

http://www.lo.no/s/internasjonalt/latin-amerika/Protesterer-mot-vold-mot-fagforeningsmedlemmer-i-Guatemala/?t=11

http://telemark.fagforbundet.no/forsidatelemark/?article_id=33694