Aktuelt

Stipend Program

Støtt Stipend program ved å overføre penger til konto 2620 21 48831.
Merkes med navn og stipend ordning.

Nancy Hermosilla er ansvarlig for stipend programmet for studenter på videregående skole nivå.

Hun er utdannet sosial arbeider og skal også støtte kvinnesatsing.

Det er gledelig å se disse ungdommene som er fremtiden til deres lokalsamfunn og til Guatemala.

Her er link til deres hjemmeside, den er på spansk, men det er mange bilder som kan gi en kort innsikt om dette.

http://www.cerfor.net

 

REGIONAL RESSURSSENTER FOR LOKAL UTVIKLING (CERFOR)
RETALHULEU – GUATEMALA
STIPENDPROGRAM (2013-2015)

CERFOR er en organisasjon fra det sivile samfunn som har som formål å være en arena for bærekraftig utvilking for lokalsamfunnene i ruralt område og styrke deres kompetanse i utviklingsstrategier og dialog.

En av satsingsområdene for CERFOR er tilgang til utdanning og dialogen med myndighetene for å sikre barn rettigheter til utdanning.

Guatemalas lov sikrer at alle har rett til utdanning og utdanningssystemet er gratis. I de rurale områdene går de fleste barn på skole de første 4 årene, på grunn av økonomiaske vanskeligheter blir de fleste tatt ut av skole tidligere og dette rammer spesielt jenter.

Etter fredsavtaler har det vært en positiv utvikling i forbindelse med tilgang til grunnskole og i REtalhuleu fylke har vi økt antall barn på grunnskole de siste 6 årene. I de fleste lokalsamfunenne vi har arbeidet i, har tilgang til ungdomstrinnet vært økende. Når det gjelder muligheten for videregående studier, ser vi at det er bare to eller tre som fortsetter i lokalsamfunnene.

CERFOR arbeider sammen med lokalsamfunnene for å sikre og utvikle videre muligheter for grunnskole og ungdomsskole, og er i konstant dialog med myndigheter og internasjonal støtte for å bygge flere skoler og sikre utdanningstilgang.

CERFOR i samarbeid med Vennskap Tinn – Reu/Champerico, Fagforbundet Telemark og Søve videregående skole, har dannet et stipendfond for videre utdanning for å kunne hjelpe noen ungdommer og deres familie til å gjennomføre deres utdannelse.

Fondet har som formål å gi finansiell- og sosial støtte til ungdom og deres familier for å fortsette videregående skolegang. Fondet innebærer også et samarbeid med familier og deltakelse av ungdommer i sosiale tiltak for å styrke deres sosiale bevissthet.