Aktuelt

Vennskap CV

2013

22. okt Styremøte hos Palma M. Sebu og Steinar Miland.Miguel orienterte om Guatemala. Den økonomiske situasjonen er vanskelig med høy arbeidsledighet. Skolestipendet vi jobber med er veldig positivt. Sivilsamfunnet er blitt mer aktiv.
Søppelhåndtering er økt fra fire familier til 300 søppelleverandører.
I Telemark er det flere som jobber med prosjekter i Guatemala:
Høgskolen i Telemark (Fairtrade)
Fagforbundet i Telemark søker nytt treårig prosjekt
Porsgrunn kommune begynner å engasjere seg (Fairtrade butikk i sentrum)
Det er mye positivt å høre om Guatemala nå!Guatemalas ambassadør ønsker å besøke Tinn.Vi må selge skolestipend som julegaver f.eks.
15. apr Styremøte hos Palma M. Sebu og Steinar Miland.
Delegasjonstur til høsten 2013.
Annette ønsker mer informasjon til hjemmesiden.
Kjerringsveiven vil samarbeide.
Ingeleiv og Astri reiser på Idébyttedagene i Tromsø.
Miguel reiser til Guatemala i mai.
7. feb Styremøte hos Palma M. Sebu og Steinar Miland.
Vi planlegger årsmøtet
Status stipendordning www.cerfor.net
Tur til Guatemala våren 2013
Vedtak i fylkestinget om å støtte internasjonalt arbeid – vi søker
Økonomi
19. mars Årsmøte 2013 i auditoriet på Rjukan videregående skole
Årsberetning. Budsjett. Regnskap. Arbeidsplan. Valg
Leder: Palma Marie Sebu
Nestleder: Miguel Utreras
Sekretær: Steinar Miland
Kasserer: Liv EllingsenStyremedlem: Astri Klonteig
Styremedlem: Ingeleiv Jensen
Styremedlem: Annette FagerbergVaramedlem: Turid Syversen
Varamedlem: Erik Bugge
Varamedlem: Turid OpedalRevisor: Leif AlbergIdebyttedager 2013 Tromsø
15. april

2012

1. feb Styremøte hos Palma Sebu og Steinar Miland
Vi søker om å få være vertskap for Idebyttedagene i 2013. Vi utsetter hjemmesiden. Invitasjon til Guatemalas ambassade 7. feb.
Miguel informerte om situasjonen i Guatemala.
Miguel drar til Guatemala i mars. Hva skjer i 2012.
7. mars Styremøte hos Palma M. Sebu og Steinar Miland
Kommunestyrevedtak på at Tinn kommune gir kr 50 000,- i økonomisk støtte hvis vi får tildelingen Idebyttedagene 2013 (dette fikk vi ikke)
Forbereder årsmøte. Styret oppnevner Steinar Miland og Ingeleiv Jensen som valgkomite
28. mars Årsmøte hos Palma M. Sebu og Steinar Miland
Årsberetning. Regnskap. Arbeidsplan. Vedtekter.
Vi utvider styret met ett styremedlem og ett varamedlem. Ønsker at varamedlemmene skal være mer aktive og møte på styremøtene.
Leder: Palma Marie Sebu
Nestleder: Miguel Utreras
Sekretær: Steinar Miland
Kasserer: Liv Ellingsen
Styremedlem: Astri Klonteig
Styremedlem: Ingeleiv Jensen
Styremedlem: Ragnhild Hagen
Varamedlem: Turid Svyersen
Varameldem: Erik Bugge
Varamedlem: Annette Fagerberg
Revisor: Leif Alberg
Annette Fagerberg overtar ansvaret for hjemmesiden
2. mai Styremøte hos Palma Sebu. Møte ang hjemmeside Ingeleiv Jensen, Palma Sebu og Annette Fagerberg. Planlegging av MIC, 4 dansere fra Monte Cristo og SPOR som alle kommer i mai.1. Marco Antonio Pérez Gómez, 17 år
2. Ana Lucrecia Carrera López, 17 år
3. Donaldo Dagoberto López Gómez, 18 år
4. Jessica Valentina Vicente Carmen, 17 år
+ ledsager: Elvis CarmeloSamtidig har Tinn Kommune et besøk fra Champerico i forb. med MIC programmet: Rådmann i Champerico og Astri Lopez
De kommer 16. og blir til 22. mai. Vi planlegger program.Vedr. Idébyttedagene, gikk de til Tromsø i år.
Det blir ny tur til Guatemala i oktober.
9. mai Guatemalakveld i Melum, Skien. Astri Klonteig og Ingeleiv Jensen fra vennskapsgruppa deltok (kjørte med Finn-Arild Bystrøm som også har vært i Guatemala).
12. mai SPOR-samling hos Erik Bugge på Buverud. 4 ungdommer fra Guatemala og 4 fra Tanzania bor og jobber forskjellige steder i Norge og samles hos Erik hvert år, der det er hjerterom.
17. mai Vi feirer 17. mai sammen med besøket fra Guatemala.
20. mai Sosialt samvær på Buverud
21. mai Guatemalakveld i Atrå Samfunnshus m. bl.a. teatergruppa fra Monte Cristo.
15. august Styremøte hos Palma M. Sebu og Steinar Miland
Høstprogram med Kjerringsveiven
1. september Kjerringsveiven: Flor Martínez, kvinnerådgiver i Cerfor (Monte Cristo) og Patricia Maria Martinez Peñate (Spor) gikk ”sveiven” med Ingeleiv Jensen og Kirsti Tungvåg.
Jacinta Marcos, leder av kvinneutvalget i Cerfor (Monte Cristo) og Julio Antonio Urizar Mazariegos (Spor) sto på ”Kjerringtorget” sammen med Palma  M. Sebu og Miguel Utreras.Palma og Ingeleiv hadde møte med Flor, Jacinta og styret i Kjerringsveiven søndag hvor de presenterte arbeidet på Monte Cristo.
15. november Styremøte hos Palma M. Sebu og Steinar Miland. Vi ser nærmere på stipendprogrammet Cerfor, MIC-programmet, og Miguel orienterer etter besøk i Guatemala.

2011

10. jan Forespørsel fra NIA om utstilling og varesalg
26. jan Guatemalakveld Galleri Taide Anita Stang og Paulina Nicander (RA)
31. jan Styremøte hos Palma Sebu og Steinar Miland
 23. mars Årsmøte hos Palma M. Sebu og Steinar Miland
Leder: Palma M. Sebu
Nesteleder: Miguel Utreras
Sekretær: Steinar Miland
Kasserer: Liv Ellingsen
Styremedlem: Ingeleiv Jensen
Styremedlem: Astri Klonteig
Varamedlem: Turid Syvertsen
Varamedlem: Ingeborg Nordbø
Varamedlem: Tone Lilleland
Revisor: Thorhild Miland
Valgkomite: Styret setter ned valgkomite
 30. mars Møte hjemmeside Palma Sebu og Ingeleiv Jensen
 6.-8. mai Idebyttedager og landsmøte på Nesodden. Steinar Miland og Ingeleiv Jensen deltok
 11. mai Styremøte hos Miguel Utreras. Styret er enig om at vi bør innlemme Champerico i vårt vennskapsarbeid. Vennskap Tinn-Reu/Champerico
15. mai MIC-besøk fra Champerico, Guatemala.
Ordfører i Champerico: Victiorano Ovando
Leder av kvinnekontoret i Champerico: Astrid López
Leder av miljøkontoret i Champerico: Eudin de Leon
18. mai Styret og MIC-besøket fra Champerico inviteres til middag hos Erik Bugge
18. mai RA: «Besøk fra Guatemala»
19. mai RA: «Tinn har fått en ny venn»
26. mai Kommunal rapport: «Skal få kvinnene til å stemme»
14. sept Styremøte hos Pamla Sebu og Steinar Miland
12. okt Møte med en sosialantropolog ang. SPOR hos Erik Bugge
1. nov Møte hjemmeside Palma Sebu og Ingeleiv Jensen
3. nov Styremøte hos Palma M. Sebu og Steinar Miland
15. des  Møte hjemmeside Palma Sebu og Ingeleiv Jensen

2010

28. jan. Styremøte hos Palma Marie Sebu. Boklansering i Guatemala med budsjett. Hvem reiser til Reu i april? Økonomi. Årsmøte. Kulturstøtte. Dette var noen av sakene som ble tatt opp.
4. febr. Invitasjon til ambassadørens residens i Oslo for å feire vennskapet mellom Norge og Guatemala (4. febr. 1976). Steinar, Erik og Ingeleiv var der. Vi solgte også noen bøker.
5. febr. Fagforbundet Telemark med Vidar Stang og Miguel Utreras reiser til Guatemala og Monte Cristo.
13. febr Erik hadde besøk av Guatemalas ambassadør m/fam. De var bl.a. på skitur i Skirvedalen sammen med Palma og Steinar. Vellykket weekend.
6. mars Artikkel i Tinnvandrer’n: «Guatemalas ambassadør i Norge på ski i Skirvedalen».
10.mars Årsmøtet ble holdt hos Erik på Buverud og valgte bl.a. nytt styre:
Leder: Palma Marie Sebu
Nestleder: Miguel Utreras
Sekretær: Steinar Miland
Kasserer: Liv Ellingsen
Styremedlem: Ingeleiv Jensen
Styremedlem: Turid Syversen
Vararepresentanter: Ingeborg Nordbø, Tone Lilleland og Erik Bugge
Revisor: Torhild Miland
5.-18. april En ny delegasjon reiser til Guatemala. Turid Opedal, Finn-Arild Bystrøm, Gunnhild Lurås, Steinar A. Milandfor Tinn kommune. Miguel Utreras tolk. Astri Klonteig for Fagforbundet Tinn. Erik Bugge og Ingeleiv Jensen bokprosjekt. Vibeke Knatterud og Kirsti Tungvag som gjester. Turen dreier seg om MIC-programmet, boklansering (Grenseløs mat) og vennskapsgruppenes 10-års jubileum.
10. mai Styremøte hos Palma M. Sebu. Rapport fra Guatemala. Planlegging av 10 årsjubileet.
20. mai Palma M. Sebu hadde et positivt møte med Kjerringsveiven.
21. mai Palma M. Sebu hadde et positivt møte med ordfører Turid Opedal.
29. mai Vulkanutbrudd etterfulgt av stormen «Agatha» herjer Guatemala.
2. juni Styremøte hos Palma M. Sebu. Videre planlegging av 10 års jubileet 3.-4. sept. Vedr. Stormen «Agatha» opplyser NORAD at det er UD som styrer u-hjelpa. Vi samler inn penger via Fagforbundet Telemark.
5. juni Årlig SPOR-samling hos Erik Bugge på Buverud. Flott ettermiddag/kveld.
12. juni Rockefestival og familielørdag. Palma M. Sebu og Ingeleiv Jensen selger varer fra Guatemala.
15. juni Styremøte hos Palma M. Sebu. Planlegging av 10 års jubileet fortsetter.
19. juni RA: «Møtte Menchu». Helsides reportasje om ordfører Turid Opedals møte med Nobel fredspris-vinner 1992 Rigoberta Menchu i Guatemala i april. Hun ble invitert til Tinn og svarte at hun gjerne ville komme.
17. aug. Styremøte hos Palma M. Sebu. Planlegging av 10 års jubileeet.
19. aug. Rigoberta Menchu kommer til Tinn 3.-4. september. Hun vil delta i paneldebatt, jubileumsmiddag og Kjerringsveiven.
20. aug. RA: «Kommer til Tinn». Varden: «Fredsprisvinner trolig til Rjukan».
24. aug. Styremøte hos Erik Bugge. Vi fortsetter planlegging av 10 års jubileet.
28. aug. RA: «Stort vennskapsseminar». Varden: «Kvinnfolk har enerett».
31. aug . En liten notis i VG om at Rigoberta Menchu kommer til Tinn.
2. sept. Møte i Atrå samfunnshus. Vi gjør i stand til morgendagens fest. RA:»Tar på seg marsjstøvlene».
3.sept. Åpent møte i Kinosalen. Paneldebatt: «Bistand og vennskap – to sider av samme sak?» Lunch på Kinokafeen. Guidet tur med «Snutebussen». Jubileumsmiddag i Atrå samfunnshus Gaver: Fagforbundet kr 5000,- Tinn kommune kr 5 000,- Tinn sparebank kr 5 000,- Kjerringsveiven kr 2 000,- BruktPåNytt kr 4 589,-
4. sept. Rigoberta Menchu går Kjerringsveiven sammen med de kvinnelige gjestene fra Guatemala og norske Guatemalavenner. Fantastisk mottagelse av noen av de over 2000 kvinnene som gikk, rømmegrøt på Selstali. Vi har Guatemalalandsby i Lillegata med boder lagd på guatemalsk vis. Salg av grillet mais og varer fra Guatemala.
6. sept. Avskjedsmiddag hos Erik Bugge. Dette har vært flott!
7. sept. RA: «Glad for å være her». RA: «Rigoberta Menchu om Tinn-Reu: – et vakkert vennskap». Nationen: «Celebert i fjellet».
8.sept. TA: «Inviterte Tinn-ordføreren hjem. Varden: «En magisk pris». TA: «Ba om unnskyldning på vei mot Gaustatoppen». Varden: «En helt spesiell marsjopplevelse». RA: «Koste seg i Tinn». «Fest i Tinn». «Samisk interesse». «TV fulgte Menchu på Kjerringsveiven». «Feiret eksotisk vennskap». Fagbladet: «Kjemper for jordløse». RA: «Guatemala i Radiumforeningen». Fagbladet 2/2010: «Kjemper for de jordløse».
14.sept. Møte hjemmeside – veiledning pr tlf.
7. okt. Nettverkssamling for Guatemalagruppene, Fredrikstad. Palma M. Sebu og Ingeleiv Jensen deltar.
                  9.-10. okt. Vennskap Nord Sør 20 års jubileum. Myldretorg og festforestilling i Oslo. Palma M. Sebu og Ingeleiv Jensen deltar.
23. okt. «Tinnvandrer’n»: «Vennskap Tinn Retalhuleu 10 år». «Tinn Barnekor». «Mitt møte med Rigoberta». «Rigoberta møtte lokale «revyhelter».
Nov. «Kyrkjebod»: «Vennskap Tinn Retalhuleu 10 år». «Ti år med vennskap».
 9. nov.  Styremøte hos Palma M. Sebu. Vi er fornøyd med feiringen av 10 års jubileet og planlegger nye prosjekter å jobbe med.
10. des Gave fra NIA kr 6000,- Liv selger vafler på arkivdagen

2009

7. jan. Miguel Utreras og Palma Sebu reiser til Guatemala sammen med styret i Kjerringsveiven. De blir borte i 10 dager.
12. jan. ”José Israel Romero” Flott helside i TA skrevet av Ragnar Steinstad, fagforbundet Telemark.
28. jan. Styremøte hos Palma Marie Sebu.
28. jan. Kokebokprosjektet ”Grenseløs mat” er i gang med oversetting (Ann Kristin Jørgensen, Horten) og har startet samarbeidet med Telemark trykk ang. layout og trykking. Det er søkt Nord Sør om restfinansiering for 2009. Dette er ikke avgjort enda.
29. jan. Årsmøtet i Fagforbundet Tinn bevilger kr. 10000,- til Minnefondet José Israel Romero
31. jan. Årsmøtet i Telemark SV samlet inn kr. 3189,50 til Minnefondet José Israel Romero.
31. jan. Stort oppslag i RA. ”Kjerringsveiven besøkte damene i Guatemala – det hjelper å hjelpe”. Og ”Finansierer ungdomsskole”, Stein Øyvind Bystrøm har solgt bilder for kr 75000,- som skal brukes til drift av den nye ungdomsskolen i Monte Cristo.
4. febr. Guatemalas ambassade i Oslo feirer vennskapsforbindelsen mellom våre land. Erik Bugge deltar. (Erik ble forhindret)
12.febr. Turid Syversen var på Rjukan barneskole og fortalte om Guatemala for 4. klassingene. Etter vinterferien skal de jobbe videre med Guatemala.
25.febr. Mottatt kr 60000,- fra NordSør til bokprosjektet ”Grenseløs mat”.
5. mars En lokal avis ”Tinnvandrer’n” har Guatemala som tema..
9. mars Palma Sebu og Miguel Utreras har møte med Radiumforeningen for å få til et samarbeid med ”Kreftforeningen” i Reu.
10.mars Styremøte og årsmøte Vennskap Tinn-Reu. Hos Erik Bugge. Gjester er Guatemalas ambassadør i Norge, Juan Leon og Guatemalas konsul og førstesekretær i ambassaden, Rodrigo Reyes.
11.mars ”Vennskapssamarbeid i Guatemala” Atrå samfunnshus. Med bl.a. Guatemalas ambassadør Juan Leon, leder av Fagforbundet Telemark, Vidar Stang, leder av Vennskap Tinn-Reu, Palma Marie Sebu og Stein Øyvind Bystrøm, Tinn Energi. Vesletun barnehages kokkelag sto for serveringen. Vellykket kveld. Fikk inn kr 3020,- på salg av varer.
13.mars RA ”Ambassadøren ble vitne til stor giverglede”.
17.mars Vi møter ProgNet på Rjukan vgs. for å lære mer om hjemmesiden vår. Nå skal den oppdateres.
17.mars RA: «Solidaritet i praksis» av Stein Øyvind Bystrøm. Barn fra Vesletun barnehage hjalp til da Guatemalas ambassadør i Norge besøkte Atrå.
23. april RA: «Forlater Tinn». Miguel Utreras, Ingeborg Nordbø og barna flytter til Akkerhaugen.
24.-26.april «Idebyttedagene 2009 VennskapNord Sør» på Stord. Palma Marie Sebu og Ingeleiv Jensen reiser. Hadde med to SPOR-ungdommer fra Tanzania, Walter og Hollo. Veldig bra og lærerikt.
5. mai Styremøte hos Erik Bugge. Vi diskuterer deltakelse i MIC-samarbeid (Municipal International Cooperation) og gjennomgår handlingsplanen.
10. mai MIC-søknad – forprosjekt – sendt KS.
14. mai Formannskapet vedtok enstemmig å slutte seg til MIC-søknaden til KS.
17. juni Nytt nummer av lokalavisa Tinnvandrer’n har en reportasje om SPOR, skrevet av Erik Bugge.
19. juni Vi har mottatt kr 3 000,- i gave fra Tinn sparebank.
21. juli Vesletun barnehage i Atrå har innledet et samarbeid med barnehagen Vidar Stang i Monte Cristo. I den forbindelse har de samlet inn kr. 1 200,-, Stein Øyvind Bystrøm har gitt kr 1 800.-, så nå er det overført kr. 3 000,- som skal gå til barna i MC.
5. sept. Ambassadør Lars Vaagen delte ut pins på Kjerringsveiven. Bra gjort.
9. sept. Det har kommet inn kr 667,- på grasrotandelen.

2008

5. febr. Vi har ukentlige arbeidsmøter i arbeidet med kokeboka ”Grenseløs mat”. Regnskapet er godkjent og vi har fått støtte fra Nord Sør på kr. 70000,- med muligheter for mer.
14. febr. Styremøte hos Erik Bugge. Mottatt 10000,- fra NordSør til infotiltak. Fagforbundet Tinn har gitt kr 10000,- til fagforeningsprosjektet. Ang. bokprosjektet så er målet å bli ferdig til jul i år.
6. mars Årsmøte hos Erik Bugge.
5. april RA: ”Gaver som varmer”. Ingeleiv Jensen lagde utstilling på biblioteket som viser at lekene kom fra til barna på Monte Cristo.
24. april RA: ”Stolt av Tinn”. Lars Fure, tidligere ambassadør i Guatemala skryter av arbeidet som er gjort på Monte Cristo.
7. mai Palma Sebu og Turid Syversen solgte varer fra Guatemala på et arrangement på Miland. Fikk inn kr 1200,-.
24. mai SPOR 2008 hos Erik Bugge på Buverud. 4 jenter fra Guatemala, 2 jenter og 2 gutter fra Tanzania, 2 repr. fra Nord Sør, pluss mange inviterte venner, ca. 40 stk. i alt.
31. mai Stort oppslag i Rjukan Arbeiderblad om SPOR 2008.
2. juni Styremøte hos Erik Bugge.
2. juni Tannlegeutstyret er fortsatt i Skien, problemer med frakt. Tekniske ting som strømstyrke som er ulik.
7. juni Rjukan rockefestival. Vi har egen bod og selger varer fra Guatemala. Turid Syversen og Ingeleiv Jensen. Solgte for kr 1410,-. Tove Herberg fra Vinje møtte opp og fikk en del info om vennskapsarbeidet. Hun ønsker samarbeid.
15.august Møte med påtroppende ambassadør i Guatemala, Lars Vaagen. Hos Erik Bugge.
21.august Styremøte hos Palma Sebu og Steinar Miland. Vi har mottatt kr. 3500,- fra Bøen skule, kr 5000,- fra Miland skole og kr 3000,- fra Tinn sparebank. Skolene vil at pengene skal gå til Vista Hermosa. Søknad om reparasjoner på Vista Hermosa. Vi ble også enige om å utsette bokprosjektet.
23.august RA: ”Ambassadøren på middag”.
1.sept.-7.sept. Maria Pacheco fra organisasjonen Kiej de Los Bosques, Guatemala kommer til Norge. Vennskapsgruppa støtter med kr 2000,-
3.sept. RA: ” Gir HMS-utstyr til Guatemala”.
4.sept. RA: ”Pacheco kommer”.
4.sept. RA: ”Statsråden gratulerer”.
5.sept. Maria Pacheco holder foredrag i Kommunestyresalen.
6.sept. Maria Pacheco deltar på Kjerringsveiven.
6.sept. RA: ”Ber om bistand og samarbeid”. (Maria Pacheco)
10.sept. RA: ”Vidar med ved for Guatemala”.
10.sept. RA: ”Fra Guatemala til Kjerringsveiven”.
20.sept. Feiret bursdagen til Byron og hadde samtidig et lite styremøte.
21.sept. José Israel Romero Estacuy skutt og drept. Fagforeningsleder i STEEMUR. Var sammen med Adrian Carmelo, leder i vennskapsgruppa i Retalhuleu og Rudy González, kasserer.
22.sept. Brev sendt Utenriksdepartementet.
23.sept. Brev sendt arbeidsutvalget i Fagforbundet fra Fagforbundet Telemark.
24.sept. Brev sendt Vennskap NordSør.
24.sept. RA: ”Tinn-venn drept”.
25.sept. RA: ”Minneord om José Israel”.
26.sept. Miguel Utreras , Steinar Miland og Vidar Stang har møte med statssekretær Raymond Johansen i UD.
26.sept. Telemarksendingen har et lengre intervju med Raymond Johansen ang. denne saken.
26.sept. Spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre fra Bjørn Jacobsen SV.
27.sept. RA: ”UD kontakter Guatemala”.
2. okt. Svar fra utenriksminister Jonas Gahr Støre.
2.okt. Styremøte hos Erik Bugge. Gjennomgang av alt som er gjort i forbindelse med drapet på José Israel Romero Estacuy. Det blir også opprettet et minnefond for å hjelpe familien.
7.okt. RA: ”Gahr Støre bekymret over utviklingen i Guatemala”.
9.okt. Forespørsel om reportasjetur til Guatemala sendt red. Bistandsaktuelt, Gunnar Zachrisen fra Steinar Miland. Han viser interesse for tur i ja./febr. 2009.
27.okt. Brev fra ambassadøren i Guatemala Lars Vaagen – de jobber videre med saken José Israel.
5.nov. Vi engasjerer ProgNet til å lage ny hjemmeside. De kommer med forslag og vi er i gang.
26.nov. Miguel Utreras lager en side om ”Minnefond José Israel Romero”, vi offentliggjør og oppfordrer folk til å hjelpe familien ved å sette inn penger på konto.
27.nov. Miguel Utreras har vært i kontakt med ambassadør i Guatemala Juan Léon. Han vil gjerne komme til Tinn. Vi satser på årsmøtet.
28.nov. Vi mottar første nyhetsbrev fra Guatemalanske ambassaden.
28.nov. Miguel Utreras reiser til Guatemala sammen med Fagforbundet Telemark og en representant for Tinn Energi, Stein Øyvind Bystrøm, for å åpne ungdomsskole på Monte Cristo.
Des. Vista Hermosa har fått kr 3000,- til juleaktiviteter

2007

16. jan. Invitasjon til Fredskonferanse (11.-12. april)og Vennskapsmøte i Fredrikstad (12. og 13. april).
19. jan. Prosjekt kokebok: ”Grenseløs mat” Møte hos Erik Bugge ; R. Bruinvis og Ingeleiv Jensen, leder Palma Marie Sebu
28. jan Mottatt støtte fra Nord Sør Kr. 90000,- kulturstøtte til prosjekt ”Grenseløs mat” og kr. 15000,- i informasjonsstøtte til HIV/AIDS-prosjektet.
28. jan. Prosjekt ”Grenseløs mat”: Møte hos Erik Bugge ; R. Bruinvis, J. Rimpler, Palma Marie Sebu, Steinar Miland, Ingeleiv Jensen
3. febr. Årsmøte Fagforbundet Tinn. Diverse bevilgninger.
15. febr. Arbeidsmøte ”Grenseløs mat”. Intervju RA. Stort oppslag.
28. febr. Årsmøte (og styremøte) hos Erik Bugge.
28. febr. Stort oppslag i TA fra Monte Cristo og Fagforbundet Telemark.
5. mars Rjukan vgs. har besøk av to SPOR-deltakere. Den ene fra Guatemala (og Tanzania).
13. mars Informasjonsmøte i Atrå samfunnshus. En delegasjon på 4 fra Guatemala er på besøk i regi av Fagforbundet Telemark. Adrián Carmelo (leder i vennskapsgruppa i Reu), Jorge Ziller (agronom), Humberto Vincente og Kendy de Léon (Monte Cristo).
15. mars Store avisoppslag i RA, TA og Varden om besøket vårt.
18. mars Arbeidsmøte ”Grenseløs mat”. Erik Bugge, R. Bruinvisog Ingeleiv Jensen.
11.-13. april Turid Syversen deltar på Fredskonferansen og Palma Marie Sebu, Erik Bugge, Ingeleiv Jensen og Turid Syversen deltar og presenterer Vennskap Tinn-Reu på Vennskapskonferansen i Fredrikstad.
7. mai Styremøte hos Palma Marie Sebu Miland
12. mai Arbeidsmøte ”Grenseløs mat” Erik Bugge, R. Bruinvisog Ingeleiv Jensen.
17. mai Åpent hus hos Erik Bugge på Buverud. Spekemat og rømmegrøt
26. mai RA: Reportasje om Anette Fagerberg i Retalhuleu.
3. juni ”Grenseløs mat” hos Erik Bugge. Kjøttkaker og kålstuing
5. juni RA: Notis om kokebokprosjektet.
12. juni Mottatt kr.5000,- fra kulturkontoret til ”Grenseløs mat”
Mottatt kr 10000,- fra Tinn sparebank.
12. juni Fylkestannlegen gir klarsignal, de gir brukt tannlegeutstyr til Guatemala
13. juni Byron Manolo Hernandez de la Cruz (tidligere SPOR-deltaker fra Retalhuleu) kommer til Tinn for å hjelpe til med kokeboka ”Grenseløs mat”. Han vil bo hos Erik Bugge ca. 4 uker
14.-17. juni Erik Bugge har besøk av alle SPOR-deltakerne som er utplassert forskjellige steder i Norge. Vi bruker mat og mennesker til innhold i kokebok.
14. juni Møte med Ole Bjørn Ileby fra Fredskorpset ang. Internasjonal uke 46
19. juni RA: Reportasje fra mat og grilling på Røyslandsberget med SPOR-deltagerne.
24.juni Styremøte hos Erik Bugge
27. juni RA: Kjerringsveiven vil gi bidrag til kvinnesenter i Monte Cristo.
30. juni Byron lager ”Paella” hos Erik Bugge og inviterer vennskapsgruppa, noen SPOR-deltagere, venner osv.
30. juni Miguel Utreras har fått i stand en avtale med Yara om å frakte tannlegeutstyret fra Atrå til Guatemala i august.
18. aug. RA: ”Grenseløs matglede”.
4. sept. Styremøte hos Erik Bugge.
Kjerringsveiven ga kr 20000,- til symaskiner og sykurs på Monte Cristo.
21. sept.-6.okt. Delegasjonsreise til Guatemala. Sveinung Børte fra Søve vgs., Vidar Stang, Fagforbundet Telemark, Miguel Utreras, prosjektleder, Senter for lokal utvikling Monte Cristo – åpning av barnehagen: ”Vidar Stang”.
R. Bruinvis, Erik Bugge, Ingeleiv Jensen, Kokebokprosjektet ”Grenseløs mat”, J. Rimpler og Lisbeth Hjelljord, gjester.
6. okt. RA: Stor reportasje ”Mat og mangrover” av R. Bruinvis.
18. okt. Styremøte hos Steinar Miland og Palma Sebu.
18. okt. RA: ”Halvorsen med hederspris til Tinn”. Internasjonalt arbeid og Vennskap Tinn-Reu er spesielt nevnt.
30. okt. Arbeidsmøte ”Grenseløs mat” Budsjett/søknad.
11. nov. Styremøte hos Erik Bugge. Vi har fått besøk av Ebony Janet Dixon som er lærer på en vgs. i Retalhuleu og jobber med HIV/AIDS. Hun skal være med på div. arr. ved Rjukan vgs. og informere om sitt arbeid med HIV/AIDS i Guatemala.
15. nov. Internasjonal dag i regi av Fredskorpset. Vi har stand og selger varer fra Guatemala. Ebony forteller om sitt arbeid med HIV/AIDS. En fantastisk kveld. Kristin Halvorsen overrakte hederspris Tinn som internasjonal kommune til ordfører Haatvedt.
Vi fikk inn ca. 3000,- på salget.
27. nov. Arbeidsmøte ”Grenseløs mat”: Rapport og regnskap .
1. des. Innrapportering til NordSør.
11. des. Arbeidsmøte ”Grenseløs mat” Kontrakt fotograf
13. des. Marvin – arkitekten vår på Monte Cristo – ble skutt og drept i familiens bil.

2006

27. jan Årsmøtet Fagforbundet Tinn bevilger støtte til fagforeningsprosjektet Steemur pålydende kr. 10000.-.
Det bevilges også kr. 30000,- til reisen til Reu i mars. Tilslutt bevilges det kr. 20000,- til oppbygging og prosjekter etter tornadoen.
februar Invitasjon til Nordisk konferanse, Kalmar, Sverige
7. mars Miguel Utreras besøkte Marum Ullern skole hvor han informerte og viste bilder fra Guatemala. Han hadde også med bilder som barna hadde malt på malerkurset. Tone Lilleland og elevene lagde kort som ble gitt elevene på Vista Hermosa.
16.-26. mars En delegasjon fra Tinn reiser til Retalhuleu, Guatemala. Vi forsøker denne gang bl.a. å få til noe med HIV/AIDS-gruppa.
21. mars Mottatt kr. 16000,- i informasjonsstøtte fra Vennskap Nord Sør.
1. april To SPOR-deltakere, Byron Manolo Hernández de la Cruz, 22 år fra Retalhuleu og Renato Efrain Erazo Rodriguez, 20 år fra Guatemala City kommer for å bo hos Erik Bugge i to mnd. (kanskje mer)
3. april Styremøte hos Erik Bugge. Etter møtet fikk vi hilse på Byron og Renato, to veldig hyggelige gutter.
4. april Ragnhild Haukaas fylte 80 år og ville at gjestene skulle gi penger til Reu i stedet for gaver. Resultat: kr. 15500,- til helsetiltak ved Senter for Lokal Utvikling i Reu (Vista Hermosa)! Utrolig.
4. mai Årsmøte (og styremøte) hos Erik Bugge. Ny leder ble Palma Marie Sebu. Liv Ellingsen orienterte om HIV/AIDS-prosjektet.
6. mai Reportasje i RA: ”Tinn-guatemalanerne”. Intervju med Renato Efrain Erazo Rodriguez og Byron Manolo Hernandez de la Cruz. De skal nå være hos Erik Bugge i 5 mnd.
31. mai Innrapportering til NORAD (med regnskap).
11. juni Erik Bugge har besøk av alle de 8 SPOR-deltakerne som er utplassert forskjellige steder i Norge. Vi samles til grilling en flott sommerdag.
14. juni Idèdugnad på Rjukan vgs. vedr. HIV/AIDS-prosjektet i regi av Liv Ellingsen og hennes klasse. Girmay Assemahegn holder foredrag.
24. juni RA: ”Adopterer helseprosjekt”. Reportasje fra turen til Reu, Liv Ellingsen og 4 elever fra helse- og sosialfag ved Rjukan vgs.
27. juni Styremøte hos Palma Marie Sebu.
27. juni Donasjon av spanske barnebøker til biblioteket på Vista Hermosa – Turid Syversen.
19. aug. – 31. aug. Miguel reiser til Guatemala.
20. aug. Styremøte hos Erik Bugge med avslutningsmiddag for Byron og Renato.
Aug. Fagbladet nr. 8: ”Grunnstein lagt ned for Monte Cristo”.
2. sept. Vi har Internasjonal kafè på Rallarhuset under Kjerringsveiven (kr. 3200,-) og salg av produkter fra Guatemala (kr. 1300,-).
2. sept. Kjerringsveiven gir en del av overskuddet til enkeorganisasjonen ”Conavigua” i Guatemala.
2. sept. Rudy Gonzales – leder i URNG, kommer til Tinn og skal bo hos Erik Bugge fram til 26. sept. Bl.a. Fagforbundet Telemark, SV’s medlemsmøte, kommunestyremøte.
7. sept. Styremøte hos Erik med Rudy. Orientering om situasjonen i Retalhuleu.
16. sept. RA: ”Fra geriljakrig til rettferdig politikk” – stort intervju med Rudy Gonzales.
21. sept. RA: ”Vellykket kveldssalg for HIV-tiltak”. Liv Ellingsen og elevene ved Rjukan vgs. VK2
18. okt. Liv Ellingsen deltar på Fattigdomskonferansen.
28. nov.-8.des. En delegasjon med deltakere hovedsaklig fra Fagforbundet Telemark (ellers åpent for alle) drar til Guatemala. Åpning av ”Senter for Lokal utvikling Monte Cristo”.

2005

26.-31.jan. Steinar drar til Brasil for å delta på World Social Forum.
3. febr. Støtte til Vista Hermosa fra NORAD for 2005 på kr. 251 000,-.
5.-6. febr. Invitasjon til seminar på Stord.
17. febr. Informasjonsstøtte fra Nord/Sør på kr. 15 500,-.
17. febr. Fagforbundet Tinn har årsmøte og bevilger kr. 10 000,- til vennskap Tinn-Reu.
1. mars Styremøte og årsmøte på Tinnsjø Kro.
3. mars Møte med NORAD ang. prosjekt ”Mayas Sin Terra”.
6.-13. mars Besøk fra Steemur: Gomer Abiel Alonzo Gramajo og
Karen Lucrecia Celada Rodas.
11. mars Invitasjon fra NORAD: Seminar “Guatemala – from a peacebuilding to a Pre-Conflict Phase?”
17. mars Kurs NORAD (budsjett, regnskap, revisjon og rapportering). Leder Ingeborg Nordbø deltar.
17. mars Intervju med Gomer og Karen fra Steemur i Rjukan Arbeiderblad.
18. mars Erik Bugge drar på konferanse i Porsgrunn: ”Frivillighet – en bærebjelke i Telemark”.
29. mars – 6. april Adrian Carmelo Jacinto kommer til Norge etter anmodning fra Internasjonalt utvalg i SV. Adrian er studentleder og politiker (partiet URNG som er søsterpartiet til SV) foruten å være leder for vennskapsgruppa i Retalhuleu.
4. april Styremøte med Adrian C. Jacinto tilstede.
11.-12. april To av de norske SPOR-ungdommene som bodde i Reu, Marte Nereng og Knut Nesland Ose kommer til Tinn med informasjonsopplegg. Besøker bl.a. videregående skole.
11. april Styremøte i Vennskapsgruppa – økonomiske retningslinjer – og vennskapsmøte med Marte og Knut som kom sammen med Kristina Rødahl, Spor-koordinator i Vennskap Nord/Sør.
12. april Intervju med Marte og Knut fra Spor i Rjukan Arbeiderblad.
14. april Arbeidsmøte: Internasjonalt arrangement Tusenårsmålene.
19. april Miguel Utreras reiser til Guatemala for å jobbe en uke med Vista Hermosa (Norad) og en uke med Mayas Sin Terra (Fagforbundet Telemark).
20. april Intervju med Adrian Carmelo Jacinto i Rjukan Arbeiderblad.
22. april To Spor-ungdommer fra Guatemala kommer til Tinn. Nadia Carolina Tanahuvia Miranda fra Retalhuleu skal bo hos Ingeborg Nordbø og Miguel Utreras. Damaris Elizabeth Tujal skal bo hos Siri Strandrud.
23. april Vennskapsgruppa inviteres til Erik Bugge for å hilse på Nadia og Damaris.
12. mai Leder Ingeborg Nordbø skriver brev til arrangørene av KjerringSveiven hvor hun ber om at Vennskapsgruppa får markere to av Tusenårsmålene som omhandler kvinner.
13. mai Mottatt kr. 2500,- fra Tinn Sparebank gavemidler.
17. mai Vennskap Tinn-Reu m/Nadia og Damaris samles hos Erik Bugge.
25. mai Styremøte i vennskapsgruppa – økonomisk status og fremtidig økonomi i Vennskap Tinn-Reu.
2. juni Invitasjon til Kjerringsveivens styremøte. Samarbeid Tusenårsmålene.
2. juni STEEMUR har vunnet første runde i retten i saken mellom dem og ordføreren m.h.t. kravet om at hun må betale dem minstelønn.
14. juni Styremøte hos Erik Bugge.
15. juni Møte arbeidsgruppe Tusenårsmålene.
16. juni Styremøte m/Ileby, leder Nord/Sør.
20. juni Møte arbeidsgruppe Tusenårsmålene, Styret i Kjerringsveiven og Ragnhild Olaussen fra Nord/Sør.
Juli Mottatt kr. 44 000,- fra Fredskorpset. Støtte til Tusenårsmålene og Kjerringsveivens arrangement.
Juli Miguel Utreras reiser med representanter fra Norad til Guatemala.
9. august Møte arbeidsgruppe Tusenårsmålene.
11. august Pressekonferanse styret i Kjerringsveiven og Ingeborg Nordbø, vennskap Tinn-Reu.
25. august Palma Marie Sebu orienterte de frivillige til Kjerringsveiven om Tusenårsmålene.
3. september Kjerringsveiven med internasjonal profil. Solidaritet med kvinner over hele verden. Kvinner fra de forskjellige verdensdelene gikk marsjen. Det ble delt ut vennskapsbånd fra Guatemala til alle deltakere. Vi hadde Internasjonal kafè hvor inntekten går uavkortet til kvinner og barn i Guatemala. Maria Azurdia fra Antigua, Guatemala solgte varene sine på Kjerringtorget. Inti (søramerikansk gruppe) spilte på Selstali.
7. september Håndarbeidsverksted på Frivillighetssentralen. Maria Azurdia utveksler teknikker med kvinner fra andre land.
8. september Guatemalas nasjonaldag feires på ambassaden i Oslo. Vi var invitert. Turid Syversen, Erik Bugge, Steinar Miland, Ida Ormseth Haugen, Ingeleiv Jensen og Maria Azurdia var der.
10. sept. Avskjedsmiddag for Maria Azurdia hos Erik Bugge.
29. september Tinn kommunestyre har sluttet seg til Tusenårserklæringen for lokale myndigheter (Local Government Millenium Declaration).
1. oktober Leder for STEEMUR José Israel har i samarbeid med andre sentrale fagforeningsaktører i Reu klart å samle alle bonde- og indianske fagforeninger i Retalhuleu fylke til det første fellesmøtet noensinne. Planen er å utarbeide felles regionale strategier.
1. oktober Søknad sendt NORAD for 2006. Forprosjekt på kr. 139 000,-. Symaskinprosjekt. Næringshageprosjekt. Bakeri. Bygge 2. etg.
Oktober Møte med ambassadøren for Guatemala. Miguel Utreras møtte.
Oktober Søke kommunen om å få fast beløp på budsjettet på kr. 15 000,-.
Oktober Det er nå to fagforeningsprosjekter: Det lokale STEEMUR i Reu som VTR er knyttet til. Prosjektet Mayas Sin Terra (Montecristo) som Fagforbundet Telemark er knyttet til, hvor Miguel Utreras er prosjektleder.
5. oktober Styremøte i VTR hos Turid Syversen. Ingeborg Nordbø søker om permisjon fra ledervervet p.g.a. arbeid med doktorgraden. Erik Bugge blir ny leder fram til årsmøtet.
5. oktober Mottatt kr. 15 000,- fra Fagforbundet sentralt som støtte til reise til Reu/STEEMUR.
5. oktober Orkanen STAN herjer Guatemala
10. oktober Første kontakt med Adrian Jacinto etter Stans herjinger i Guatemala og Reu.
11. oktober Opprettet katastrofekonto.
12. oktober Innsamlingen begynner. Oppslag i Rjukan Arbeiderblad (RA): ”Akutt behov for hjelp”.
13. oktober RA: ”Fagforbundet i Tinn bevilget kr. 10 000,-”
13. oktober Formannskapet bevilget kr. 10 000,-.
14. oktober Kr. 46 000,- er kommet inn på Reu-kontoen.
15. oktober RA: ”Lysaksjon for Reu” Erik Bugge og konfirmantene.
15. oktober RA: ”Hjørdis Rising gir bort 20 akvareller for salg til inntekt for Reu”. Salgsutstilling på biblioteket.
17. oktober Fattigdomskonferanse i Oslo. Steinar Miland drar.
18. oktober Ingeborg Nordbø på møte på Rjukan videregående skole, utrede muligheten for et samarbeid med Reu.
18. oktober RA: ”Kreftdagen øremerkes nødstilte i Reu”. Rjukan Radiumforening gir alle pengene fra loddsalget.
19. oktober RA: ”Utfordrer småforetak til å gi til Reu-ofre”. Ekteparet Ingebjørg og Jan Birger Joland Håvardsrud gir 1000 kroner hver.
20. oktober Kr. 67 000,- på Reu-kontoen.
20. oktober RA: ”Rjukan Libris gir kr. 2500,-. Tinn Billag gir kr. 2000,-”.
21. oktober RA: ”Utfordrer alle borettslagene”. Styret i Granli Borettslag ga kr. 1000,- (kr. 50,- pr. leilighet).
21. oktober Fagforbundet i Porsgrunn og Skien har bevilget kr. 5000,- hver.
22. oktober RA: ”50 000,- fra Fagforbundet i Norge”.
22. oktober RA: ”13 000,- fra Radiumforeningen”.
22. oktober Aksjonen har kommet opp i kr. 140 000,-.
25. oktober RA: ”Marias teppe (Mayakalender) på auksjon”. Astri Klonteig setter i gang en ny auksjon, gir bort teppet hun kjøpte av markedskvinnen Maria som var her på Kjerringsveiven.
25. oktober Kr. 150 000,- på kontoen.
25. oktober Vestre Bøen borettslag har gitt kr. 2000,-.
28. oktober RA: ”Satser på stor Reu-auksjon”. Bjørg Hermanrud og Turid Syversen har samlet inn en rekke flotte gjenstander til auksjonen 5. november.
29. oktober RA: ”Mayaer uten jord takker og hilser alle i Tinn”.
31. oktober Fagforbundet Telemark lokallag kr. 20 000,-.
31. oktober Atrå sokneråd kr. 5000,-.
31. oktober Rjukan arbeiderforening kr. 5000,-.
31. oktober Ingebjørg Moe kr. 5000,-.
31. oktober Sandviken camping kr. 1000,-.
1. nov. Søknad om informasjonsstøtte Vennskap Nord Sør.
2. nov. Utdanningsforbundet i Tinn gir kr. 2000,-.
2. nov. Rollag sanitetsforening kr. 2000,-.
2. nov. Anonym giver kr. 3811,-.
2. nov. RA: ”Reu-aksjonen har passert kr. 200 000,-”. ”Fagforbundet utfordrer Yara”.
4. nov. RA: ”Klare for kubbeslag for orkanrammede”. Bjørg Hermanrud og Turid Syversen holder auksjon til inntekt for Reu.
5. nov. RA: ”Dødelig stille etter stormen” Reportasje fra Retalhuleu av Thomas Johansen. (Han ble leid inn av RA som betalte alle utg. i denne forb. – nesten 4000,- kroner).
7. nov. Sigrid Meland, Tinn Austbygd har gitt kr. 5000,-.
8. nov. RA: ”Reu-auksjonen ga 14 850,-!”
11. nov. RA: ”Tar kampen for fattige”, ”Reu-aksjonen mot en kvart million”.
11. nov. RA: ”11 800,- til Reu” Hjørdis Rising salgsutstilling.
11.-13. nov. Årsmøte i VNS i Elverum. Erik Bugge drar.
12. nov. RA: ”Lyssalg ga 3000,- til REU.” Diakonigruppen blant konfirmantene i Tinn prestegjeld.
16. nov. Arne Johansen fra Borkenes i Finnmark ga kr. 1000,-.
16. nov. RA: ”Reu-kafè ga 3136”. Atrå barne- og ungdomsskole hadde skolekafè. (Kakesalg kr. 1774,50 + matsalg kr. 1362,- = kr. 3136,50)
17. nov. Kr. 1000,- til porto (takkebrev) gitt av rådmannen (Tor Dahle i Fagforbundet var også villig til å betale hvis ikke kommunen tok det).
18. nov. RA: ”Gi barna i Reu leker”. Erik Bugge ber folk om å gi.
22. nov. ”Kjerringsveiven” har gitt kr. 10 000,-.
22. nov. RA: ”Bamser stjålet”. Bamser gitt til Reu-barna er borte.
22. nov. Søknad sendt NORAD om støtte: ”Solidaritet med ofre for naturkatastrofene”. Vi har bedt om kr. 209 800 til innkjøp av aluminiumstak til 400 familier i Reu.
24. nov. RA: ”Vennskap uten kjennskap”. 4. klassene ved Rjukan barneskole har hatt Guatemala på timeplanen. I den forbindelse kjøpte de vennskapsbånd for over 800,- kroner.
Nov. Fagbladet (for medlemmer i Fagforbundet): Bilde og notis: ”Vil styrke fagbevegelsen”. Samarbeid med fagorganiserte i Guatemala
Nov. Bistandsaktuelt nr. 9/2005: ”Stort behov for hjelp”….men Guatemalas organisasjoner advarer mot bistand via staten. En artikkel skrevet av Thomas Johansen i Retalhuleu. (Han som skreiv for oss).
25. nov. Telemark arbeiderblad: ”Støtte fra norsk fagforening ga seier”. Fagforbundet i Telemark har samlet inn nesten en kvart million kroner…
26. nov. RA: ”Reu-aksjonen har passert 500 000,-!” NORAD har bidratt med 273 360,- etter søknad om støtte ”Solidaritet med ofre for naturkatastrofene”. Mayaer uten jord, Monte Cristo, sendt 22. november 2005.
27. nov. 3 representanter for Fagforbundet Telemark med leder Vidar Stang i spissen (prosjekt Montecristo) drar til Guatemala. Miguel Utreras fra vennskap Tinn-Reu blir med som prosjektleder og tolk.
30. nov. RA:” Elev-kafé ga 2580 kroner”. Elevene ved Bøen skule, mellomtrinnet.
10. des. RA: ”Godt nytt fra Reu”. Delegasjonen kommer tilbake etter 10 dager i Reu. 3 dagers nettverksseminar med fagforeningene. Yara gir gjødsel til Montecristo (de jordløse). Gode sjanser for at de skal få gjeldsutsettelse. Utdeling av minimumstak. Utdeling av leker til barna.
10. des. RA: ”Sender julegaver til Reu”. Elever fra Bøen skule og Haukås Lurås skule har pakket inn over 100 julegaver til barna i Reu. Sistnevnte ga også kr. 1220,- til hjelpeaksjonen, penger fra salg av egenprodusert avis.
14. des. Leserinnlegg i Ra. Hjørdis Rising uttaler seg om bruk av lekene til barna i Reu.
16. des. Tinn kommune bevilger årlig kr. 20000,-.
17. des. RA: ”Dere er fantastiske!” Miguel Utreras overrekker Maria fra Reu kr. 3000,- fra Kjerringsveiven. Til vann og strøm på tomten. Damene i Kjerringsveiven har gitt til sammen kr. 10000,- til orkanofrene.
22. des. Ingeborg Nordbø svarer på leserinnlegg og oppklarer misforståelse. ”Lekepark i Reu”.
30. des. RA: ”Tar kampen for de undertrykte”. Stor reportasje om Vidar Stang (leder i Fagforbundet Telemark) og hans arbeid for Steemur og Montecristo.
Des. Temanummer fra Nord-Sør: ”Kjerringer markerte tusenårsmålene ved Gaustadtoppen under Vennepunkt i Tinn. Pluss artikkel ”Spor av vennskap” om juleverksted i Reu med de norske sporerne.

2004

10.-11. jan. Organisasjonsutviklingsseminar på Skirva, der bl.a. Ole Bjørn Ileby, vennskap Nord Sør og Flor Paz, FKer var tilstede og guidet og orienterte. Vellykket seminar med Guainnhold, og sosialt samvære inkl. skitur. Også informasjon om turen til Retalhuleu i februar.
14. jan. 10.000 kr. i informasjonsstøtte fra Vennskap Nord/Sør.
8.-23. feb. En delegasjon på 20 personer reiste til Retalhuleu for å være med på den offisielle åpningen av Vista Hermosa skole med en rekke prominente personer tilstede, også fra ambassaden. Fulgte også opp andre prosjekt bl.a. fagforeningsprosjektet med Fagforbundet. Svært vellykket tur!!
19. febr. Fagforeningen Tinn gir på årsmøtet støtte med kr. 10 000.-
26. febr. Tilsagn fra Norad på 148.000 for 2004.
05. mars Solidaritetsbrev ble sendt fra Fagforbundet, Telemark v/leder Vidar Stang, til STEEMUR med kopi til ordfører i Reu.
06. mars Stort oppslag i RA fra turen:”Tinn bidro med ny start”(skolen).
”Bønder vil ut med plogen”(Maya sin Terra).
25. mars Møte med Chris Parker fra LO’s internasjonale avd.
24. april Årsmøtet ble holdt på Me’ Sol i Tinn Austbygd. Cathrine Hines, SPOR-prosjektet, vennskap Nord Sør med kamerat Morten fortalte og viste bilder fra sitt opphold i Guatemala.
14. april UNSITRAGUA kom til Reu og holdt skolering for STEEMUR og STMR i STMR’s lokaler.
30. april Brev fra STEEMUR m/bilder av forballgruppa og de nye trøyene som fagforbundet har sponset.
06. mai Artikkel og flott bilde av gutta i STEEMUR i Rjukan Arbeiderblad
07. mai Mottatt kr. 2 000,- fra Tinn Sparebank gavemidler
10. mai Styremøte hos Ingeborg og Miguel
10. mai Maria Bernarda Tujal Upùn og Miriam Maribel Lòpez Xulù fra Guatemala, SPOR-prosjektet Nord-Sør, ankommer Tinn for å bo hos Steinar og Palma.
17. mai Åpent hus hos Steinar og Palma. Vi møter og blir kjent med Bernada og Miriam
11. juni Søknad sendt solidartitetsfondet, Fagforbundets internasjonale avdeling om kr. 50 000,- til reise, opphold, osv. for tre av våre kamerater i STEEMUR
Juni Møte i ungdomsgruppa
juli Mottatt kr. 10 000,- fra Solidaritetsfondet
9.-21.aug. Miguel reiser til Guatemala
23. august En Tinn-delegasjon var i Oslo for å høre på URNG’s tidligere presidentkandidat Rodolfo Asturias. Noen av oss har møtt ham tidligere i Guatemala City. URNG er SV’s søsterparti
04. sept. Stort oppslag i Rjukan arbeiderblad: Sjokkartet trygt iTinn. Bernada og Miriam som bor hos Steinar og Palma. Walter som bor hos Erik Bugge.
14. sept. Jentene fra Gua skreiv brev til Tinn’s befolkning (RA).
15. sept. Styremøte hos Ingeborg Nordbø og Miguel Utreras
1.okt. Søknad for 2005 sendt NORAD
4.okt.-2.des. Erik Bugge reiser til Guatemala hvor han skal lære spansk, undervise i engelsk og miljø/avfallshåndtering på Vista Hermosa.
18.okt. Miguel og Steinar deltar på Fattigdomskonferanse i Oslo (NORAD)
26.okt. Innkjøpt rosemalt tine (Kirsten Runnekås, Tinn Austbygd) sendes med vandreutstilling (vennskap Nord/Sør) til Guatemala
30.-31.okt. Turid, Laila og Ingeleiv deltar på Fagseminar i Moss i regi av Vennskap Nord/Sør
1.nov. Søknad om infostøtte for 2005 sendt Vennskap Nord/Sør
2.nov. AU-møte hos Jorunn
4.nov. Guatemalakveld på Haukås-Lurås skule. Miguel deltok og informerte.
24. nov. Miguel informerte Fagforbundet Telemark og
SV’s Internasjonale avdeling.
Nov. SV sentralt har gitt kr. 20 000,- til Tinn SV for skolering av URNG i Reu
11. des. STEEMUR fotball-lag er blitt seriemestere i Reu fylke!
10.-22.des. Miguel reiser til Guatemala.
13. des. Møte i Samfunnspolitisk og internasjonalt utvalg, Fagforbundet Telemark ang. besøk fra STEEMUR 6.-13. mars 2005
20. nov., 4, 11, 18. des. Reisebrev fra Erik Bugge, Retalhuleu i Rjukan Arbeiderblad.
(+15.jan.)

2003

04. jan. Avisoppslag om turen. Var bra. Skryt til vennskapsgruppa fra Tinn kommunes representant T. Sauro som var med på turen.
10. jan. Evaluerings/oppsummeringsmøte for deltakerne på Gua-turen i nov/des.02.
14. jan. Møte i ”kulturutvalget”. Petter Skauen kommer. Brev sendes til biskop Stålsett, Gua-ambassadøren i Norge etc.
03. febr. Orientering om guatemalaprosjektet på årsmøtet i Fagforbundet i Tinn kommune v/ Ingeleiv Jensen og Miguel Utreras.
06. febr. Tilsagnsbrev fra NORAD for 2003 på kr. 550.000,- !!! Senter for
lokal utvikling, Vista Hermosa. Fantastisk hyggelig!
13. febr. Møte hos J.Kårvand. Kulturgruppa jobber med kulturarrangementet i mai. Delegering av oppgaver.
26. febr. Orientering om Guatemala og vennskap Tinn/Retalhuleu på årsmøte i Fagforbundet i Telemark på Gautefall, Drangedal v/Mary Ann Bjørnflaten og Ingeleiv Jensen.
18. mars Møte hos Laila. Kulturkveldene er snart i boks. Blir stort. Jorge Felix, Guatemala, vil få Kunstnerstipendet til Tinn kommune i år. Fam. Miland/Sebu reiser til Gua og Reu i påska. Følger opp prosjektene. Vil treffe journalister fra LO aktuelt.
26. mars Guatemalakveld i Atrå samfunnshus, der konfirmantene Toril Jaren og Christian Lauluten fortalte og viste film om turen de hadde vært med på til Retalhuleu i nov/des i fjor. Soknediakon Erik Bugge som også var med på turen hadde tatt initiativet til Guatemalakvelden. Miguel Utreras sang og spilte, som fin innføring og ramme rundt kulturkvelden.
08. april Kr 7690,- fra Utdanningsforbundet i Tinn.
22. april Informasjons-og kulturkveld kveld for speiderne i Atrå og Austbygde om vennskapsarbeidet Tinn/Retalhuleu.
23. april Møte hos Erik Bugge for å planlegge kulturhelga.
06. mai Kr 2805,- fra Atrå/Austbygde speidergruppes foreldreforening v/A.Madsen.
Mottatt 10 000 kr fra Tinn kommune i støtte til kulturhelga.
07. mai Kr 35 000 fra utenriksdepartementet til infotiltak.
09.-11. mai Stort kulturarrangement over tre dager med tema ”Guatemala – Mangfold og solidaritet”. Flere kunstnere fra inn-og utland,
åpning av ordfører (inkl. kunsutstilling av Jorge Felix). Både Peter Skauen og tidligere ambassadør Arne Aasheim var tilstede og snakket om Guatemala og hilste fra UD. Det samme var Guatemalas konsul i Norge Jose Rodrigo Reyes. Se vedlagte program. Veldig bra pressedekning.
04-19. mai Dimas Humberto Velasquez (elev) og lærer Dudarne Isabel
Estrada var på besøk. Besøkte og utvekslet på skolene i Tinn, klosteret til Robert munk, Tuddal skole i Hjartdal, og hadde møter med ungdommene, og sightseeing i Tinn og Rjukan. Var med på norsk 17. mai og Kulturhelga!
26. mai Tilskudd fra kulturkontoret på 12500,- kr til kulturhelgen.
Evaluering av kulturarrangementet. Mye positiv tilbakemelding.
Skauen/Aasheim var imponerte over hva vi hadde fått til. Planlegger seminar til høsten med evt. Ileby fra Nord/Sør,eller Per Ranestad, Norsk folkehjelp.Ble foretatt loddtrekning av gevinstene fra kulturdagene.
1.-30. mai Miguel holder maskeverksted for elevene ved bl.a Bøen og Haukås Lurås skole, som en del av prosjektet ”Multikulturelle indentiteter”, Maisansiktene.
02. juni Møte med Chris Parker, LOs int.avd. på Notodden om samarbeid med LO og Unsitragua (LO i Guatemala)i forhold til vårt fagforeningsprosjekt.
20. juni Skoleavslutning med ”guatemalsk marked” på Marum Ulleren
skule. Penger ble samlet inn. Miguel og elevene øvde på fragmenter fra Maisansiktene. Framførte 1 versjon på avslutningen.
23. juni Kr 7300,- fra Marum Ulleren – skoleavslutning/guatemalamarked.
21.-29. juni Miguel reiser til Reu for å følge opp Kulturprosjektet og øvrige prosjekter i Vista Hermosa. Får bl.a avklart en del forhold rundt byggingen av Senteret.
03. juli Kr 2000,- fra Tinn Sparebank til Ungdomsgruppa.
13. aug. Landsmøte for Guatemala i NORAD. Ingeborg og Steinar dro. Møtte ambassadør Rolf Berg som var positiv til å være med på åpning av Senteret. Traff også Per Ranestad.
19. aug. Møte i ungdomsgruppa (R.A.U.T). Ønsker å arbeide med kulturutveksling, mm. Ønsker å arrangere loppemarked, kakelotteri, ol. for å samle penger til å reise over.
20. aug. Møte i vennskapsgruppa. Planla seminar i høst, tur til Gua, Senteret som nå er under bygging, samt ungdomsgruppa som er stifta.
1.-2. sept. Ingeborg deltok på NORAD-kurs for organisasjoner med enkeltavtale i Oslo.
5. sept. Invitasjon til å feire Guatemalas nasjonaldag 15. sept. ved den guatemalske ambassaden i Oslo.
10. sept. Møte i ungdomsgruppa, som la planer for sitt arbeid videre.
Håper å skaffe penger slik at noen kan bli med over neste gang.
Rannveig Kjelsnes og AF Ser fra Costa Rica som bor hos henne dette skoleåret. vil holde kurs i spansk for ungdommene.
29. sept. Møte i vennskapsgruppa.Planla tur til Gua. Blir i januar. Seminaret utsatt til januar. Ungdomsgruppa orienterte om sitt arbeid.
19. okt. Vennskap Tinn-Reu deltar i TV-aksjonens innsamling 2003 til Redd Barna.
28. okt. Brev til skolene og kommunens ledelse sendt ut om invitasjon til Guatemala tur.

2002

22.jan.
28.jan. Miland Sanitetsforening gir 3000 kroner til ”symaskinprosjektet”. Oppfordrer andre til å gjøre det samme. Som et kvinne til kvinne- prosjekt.
31.jan. Styremøte i vennskap Tinn-Reu, lysbilder og foto fra turen. 11 tilstede. Søknad opp støtte sendt UD. Oppgaver fordelt. KN kanskje ny samarbeidspartner for oss. Erik og Ingeborg følger opp. Utstilling i biblioteket i mars. Flere ønsker å være med i vennskapsarbeidet.
25.febr. Tone og Gro holder lysbildeforedrag på årsmøte i Tinn SV.
12.mars Ole Jon Tveito begynner på vår hjemmeside i samråd med Ingeborg.
13.mars Tinn eldreråd bevilger 2500 kroner til ”symaskinprosjektet” i Reu.
Erik B. holdt lysbildeforedrag på eldretreff i Austbygde.
15.mars Miguel underholdt med sang og gitar på møte i hørselshemmedes forening, som også har bevilget 2500 kr til kvinneprosjektet i Reu.
18.mars Informasjonsbrosjyrene ca. 3800 ble hentet på Telemark Trykk i Notodden. Distribueres til alle husstander i uke 12.
06.mai Møteinnkalling til utvida styremøte 10/4 sendt til 14 personer.
07.mai Telemark fylkeskommune bevilget 10 000 kroner.
19.mai Miguel og Astri Anker reiser til Reu for å følge opp prosjektene. Forberde fagforeningsbesøk. Retur til Oslo 15.mai. En svært vellykket tur hvor mange initiativer ble fulgt opp og nye igangsatt. Brønnen til ”Vista Hermosa” kom på plass, ti symaskiner ble innkjøpt, mm. Se bl.a. Nyhetsbrev nr.1 2002 for mer utførlig redegjørelse.
23.mai Luz Regina Sanchez Osorio og Jose Israel Romero Estacuy fra STEEMUR, kommunal fagforening i Reu invitert av kommuneforbundet i Tinn,Telemark. Hardt program.Mange besøk. Vellykket informasjon om fagforeninger og demokrati.
25.mai Tinn sparebank – gavemidler kr. 2000,-
10.juni Luz og Jose reiste tilbake til Reu. Vi er bedt om å hjelpe til bl.a. med reparasjon av turbin. Bilder er mottatt via e-mail. God pressedekning av besøket både i lokalavisa og ”Telemarksavisa”.
11. juli Norsk Amatørteaterråd, tilskudd kr. 30 000,-
13.aug. Utenriksdep. har bevilget 30 000 kr til informasjonstiltak.
21.aug. Fått 35 000 kroner fra NKF solidaritetsfond, øremerket fagf.prosjektet.
Artikkel i NKFs fagblad ”Arena” om møtet fra fagforeningen. Bra profilering av besøket og prosjektet. Opplag 238 000.
02.sept. Innkalling til møte i vennskap Tinn /Reu 2.9.
01.okt. Møte i vennskapsgruppa om status,videre aktiviteter, søknad til Norad, teater, utstilling, kulturarrangement til neste år. Gruppe nedsatt til å arbeide med kulturarrangement vår 2003. Leder for gruppa B.L. Første møte i gruppa 1/10.
06.nov. Møte om kulturarrangement i mai neste år. Fordelte oppgaver.
27.nov. Møte ang. kulturarr. I mai neste år. oppsummering og fordeling av oppgaver. Rådmann Britt Lund leder dette arbeidet. Forslag til deltakere: Stålsett, Furre, Eidsvåg, guatemalske kunstnere.
07.nov. Tinn-delegasjon reiste til Retalhuleu. 11 deltakere. Av disse 2 konfirmanter, 4 fra kommuneforbundet i Tinn/Telemark. Følge opp fagforeningsprosjekt. Fantastisk mottakelse. Styrket våre vennskaps-bånd. Fulgt opp skoleprosjekt, symaskinprosjekt etc.
24.des. Tilbake til Norge. Avisoppslag og god PR for vårt arbeid.

2001

03.jan.
05.jan. Søknad til kulturkontoret om etablererstøtte.
17.jan. Brev til oppvekstsjef med anmodning om møte i adm.gruppa for å informere rektorene.
18.jan. Brev fra rådmann ang. sekr. funksjon.
23.jan. Svar tilbake til rådmann.
31.jan. Tilsagn på 5000 kroner fra Nord/Sør.
02.febr. Styremøte. Drøftet arbeidet framover. Sende søknader om midler. Drøftet ulike prosjekter. Kontakte skolene. Spre informasjon.
09.febr. Søknad om støtte til Lo Tinn.
19.febr. Kunst og vennskap markert i Kinogalleriet. Vennskap Tinn-Reu i Samarbeid med Tinn Kunstforening. To anerkjente kunstnere, keramiker Hanne Lunder, Drøbak og maler Jan Svendsen, Fredrikstad stiller ut keramikk og grafikk/malerier med inspirasjon fra Guatemala. I tillegg en liten brukskunstavdeling utlånt av Sebu/Miland og Nordbø. God pressedekning i ”RA”.
07.mars Informasjonsbrev til alle skolene i Tinn om vennskap Tinn/Reu.
15.mars Orientering om musikkprosjektet ”Let it Grow!”.
22.mars Initiert samarbeid med Redd Barna. Bruker deres materiale i informasjon overfor skolene.
27.mars Møte med ØØVideoproduksjon på Rjukan. Kostnadsoverslag. Sjekke sponsorer. NRK, Hydro, Nordisk Ministerråd etc.
30.mars Søknad til NKF Oslo om 60.000 kroner i øk.støtte. Søknad om støtte sendt NKF Telemark
04.april Leder i møte med Hydro, Rjukan v/ Sanden/Mjåland ang. støtte. Informasjon til Rjukan ungdomsskole v/ rektor Roås.
05.april Leder informerer for lærerne på Haukås- Lurås skule.
25.april Leder informerer for lærerne på Marum –Ullern skule.
26.april Møte med Øystein Økter i Skien ang. filmprosjekt om vennskapsarbeidet.
27.april Leder informerer/underviser for elevene på Bøen skule.
07.mai Barn- og unges kommunestyre vedtok 3000 kroner til Tinn-Reu.
16.mai Mottatt kr. 2.000,- fra Tinn Sparebank.
25.mai Tilsagn fra UD på kr. 20 000,-
14.juni Mottatt kr. 500,- fra Tinn kunstforening etter utstillingen.
18. juni Avslag på søknad til NKF Telemark. Anbefaler ny søknad før årsmøte 2002.
20. juni Nestleder informerer på Miland skole.
29. juni Haukås Lurås skule har avslutning med Guatemala-utstilling, sang og underholdning. Fullt av folk. NRK /ØØ er tilstede og intervjuer og innslag for Telemarksendinga. Meget bra profilering og filmer for NRK4. Reporter Linda Johansen lager informasjon om vennskap Tinn-Reu. Initiativ fra Vennskap Tinn-Reu.
24. juli Fått innvilget kr. 25.000,- fra NKF i Oslo (Solidaritetsfondet).
08. aug. Invitasjon til vennskapskonferanse Nord/Sør 19.- 21.okt., Stavanger.
10. aug. Innkalling til styremøte.
16. aug. Fått brev og konsept fra ordfører i Reu, og underskrift på avtale. Konkret skoleprosjekt som innsamlingsprosjekt.
Rektor Olav Gollo, Bøen skule opplyser at de vil ha prosjekt om Guatemala med innsamling i grunnskoleuka. Trenger utstyr etc. Repr. fra Redd Barna kommer.
20. aug. Nestleder i informasjonsmøte på Rjukan Barneskole v/ lærerne.
21. aug. Nestleder i møte på Bøen Skule – ”brainstorming” og innspill med konkrete ideer, ol.
22. aug. Samtale med Ø.Økter. Han opplyser at han skal i møte med NRK Skolefjernsynet fk. Fredag. Drøftet også søknad til Nordisk Ministerråd.
30. aug. Styremøte i vennskap Tinn-Reu.
6.-11- sept. Kommunen opprettet internet-link med informasjon om Vennskap Tinn-Reu.
25. okt. Besøk fra Retalhuleu, Sandra Martinez og Edgar Munoz. Omvisning i Tinn og overvar kommunevalget.
5.-9.nov. Stort kulturarrangement i Rjukan kirke til inntekt for skoleprosjekt i Reu. Redd Barna v/ Anne Kleven Ripegutu viste lysbilder fra Gua. Rjukan Janitsjarorkester, Tinnsjø songkor, sopranen Nini Ritzau, Rupert Derben og Miguel Utreras opptrådte. Appell v/ Sara Imilmaqui, indianerkvinne fra Chile. Denne kvelden ble også verket ”Let it grow” av R.Derben uroppført. Ble tatt opp film av ØØ. Pressedekning i ”RA”
30.nov. Grunnskoleuka ble på tre av skolene lagt opp til å være Guatemala- orientert, med utstillinger,kulturinnslag etc.Innsamling av penger til skoleprosjektet i Reu. Ca. 35.000 kroner samlet inn.
03.des. Vennskapsforeningen med ca. 10 personer reiser på besøk til Reu. Et hav av aktiviteter, bl.a. ble fagforeningssamarbeid mellom Tinn Kommunale Forening og STEEMUR initiert, tomten til skoleprosjektet ”Vista Hermosa” ble kjøpt, mm.
5.-6.des. Fantastisk mottakelse av gjestfrie mennesker med ordføreren i spissen. Besøket på skolen vi skal hjelpe med å bygge skolehus var rørende, flott og viste at man har fått en optimisme inn i området som er svært oppløftende. Vi bidro med midler til kjøp av tomta sammen med kommunen, eieren, og lokalbefolkningen. Nå gjenstår bygging. Massevis av bilder og opplevelser er tatt med tilbake til vårt lokalsamfunn og vil bli publisert i dagen framover. ”Mayafolket uten land” ba oss kontakte norske myndigheter for å sette søkelyset på deres usle situasjon. Det lovte vi.
13.des. Kontaktet DU, BD, utenriksministeren, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp i forb. med ” Mayafolket uten land” sin situasjon. Hva kan Norge gjøre? Saken bir tatt opp i spørretimen i Stortinget.
17.des. Chr. Holm (SV) spør utenriksministeren hva han vil gjøre med situasjonen for de jordløse Mayaindianerne som Vennskap Tinn-Reu traff mellom Reu og Champerico.
Fax fra UD som sier at de har sendt anmodning til ambassaden i Guatemala om å sjekke forholdene og hva Norge eventuelt kan bistå med!
21.des. Mail fra Kirkens Nødhjelp i Guatemala som er obs. på problemet og forteller hva de har gjort. Er fornøyd med at saken kommer opp i Stortinget.
28. des. Utenriksministeren svarer i Stortinget på spørsmål fra Chr. Holm. Han sier at ambassaden er i sving med saken, og han har bedt Verdens Matvareprogram om å engasjere seg i den humanitære siden av saken.Han opplyser at Norge gir 100 mill. kr. i året i bistand til Guatemala. ”RA” har fulgt saken og hatt flere artikler om delegasjonens tur til Guatemala. Hadde en fin lederartikkel der de oppfordrer folk til å gi penger til prosjektene våre.
Fax fra UD som sier at det nå har vært kontakt med guatemaltekiske myndigheter, ”slik at disse er klar over at det er norsk oppmerksomhet omkring denne konkrete saken.”

2000

27. april Brev fra kommunestyret i Retalhuleu kommune i Guatemala til Tinn kommune om å få til et vennskapssamarbeid.
16. mai Overlevert til varaordføreren i kommunestyremøte av Steinar A. Miland som hadde vært på delegasjonsbesøk i Reu. Hadde også med en treskulptur og en håndlaget veske i stoff som gave.
18. sept. Ordfører sender hilsen fra Tinn til Reu blant annet med takk for gave, og om å fremme formell sak til politiske organ.
12. okt. Rjukan barneskole. Prosjekt om bla Guatemala. Lånt effekter, bilde, litteratur av Sebu/Miland etc.
18. okt. Enstemmig Formannskapsvedtak om å opprette vennskapsforbindelse med Reu, og å slutte seg til Vennskap Nord/Sør.
06. nov. Adrian Jacinto og Sandra Martinez fra Reu besøker Tinn kommune. Fra kommunen møter rådmann og formannskaprepr. W.O.Wang. Pressen er også tilstede. Omvisning i kommunen.
07. nov. Brev fra ordfører Berit Stormoen til ordfører i Reu om vedtaket i formannskapet og forslag til vennskapsavtale.
09-11 nov. Invitasjonsbrev fra ordfører til lag, organisasjoner etc. om å etablere en vennskapsforening.
28. nov. Ingeborg Nordbø og Steinar Miland deltar på konferansen ”Byggeklosser for Globale Høyder” i regi av Nord/Sør.
04. des. Møte i kommunestyresalen. Orienteringer. Ordfører ber Steinar A. Miland om å dra saken videre.Viktig å engasjere skolene om konkrete ting.
06. des. Brev til ambassadør Aura Marina Otzoy, Oslo om vennskapsavtalen til orientering.
08. des. Møte for å følge opp intensjonene fra møte 28/11. Blir bestemt at Ingeborg Nordbø blir leder. Hun har erfaring fra lignende arbeid fra Danmark, og snakker spansk.. S. A. Miland tar sekretærfunksjonen. Egil Stensrud tar ansvaret for økonomien. Arbeidet videre ble drøftet. Søknad om økonomisk støtte til Nord/Sør.
15. des. Søknad til Tinn Rotary om støtte. Konto opprettet i Tinn sparebank.
31. des. Sendt liste til Nord/Sør om hvem som skal ha nyhetsbrev.
Søknad til DU om støtte til informasjonstiltak.

Til toppen av siden