Aktuelt

Vennskap Reu

Vennskap Reu

Vennskap Reu er en paraplyorganisasjon som inkluderer de forskjellig aktører
som inngår i vennskapssamarbeidet i Reu: Retalhuleu Kommune v/ordfører, lokale
HIV/AIDS organisasjoner, lokale Kvinnegrupper som arbeider med etablering av
regionalt Krisesenter etter norsk konsept og etablering av en Systue i Vista
Hermosa, Vista Hermosa skole (lærere, foreldre og elever), El Pedregal Menighet,
Fagforeningen STEEMUR, Studentorganisasjonen ved Universitet San Marcos og
Helsestasjonen ”Vista Hermosa”.

Medlemmer:

Koordinator

Vennskap Reu

Vennskap Reu

Adrian Carmelo (epost: adriancarmelo@yahoo.com)
Retalhuleu Kommune Juan Arnoldo Muñoz (Ordfører)
Juan Alvarado (Sekretær)
Studentorganisasjonen ved San Marco
Universitetet
Otto Fredy de León
(representerer ca. 800 studenter)
STEEMUR Jose Israel Romero
Luz Regina
Sánchez
(representerer 61 medlemmer)
VISTA HERMOSA – Lærere Lu sbey Ríos
Hector Pérez
(representerer 7 lærere)
 Coeduca, helsestasjon og Comité Promejoramiento Marina Calderón
Dimas Velásquez
(representerer ca. 300 familier)
 Syverksted Clara Valdés
Togarma de León
(representerer 12 kvinner)
Meningheten El Pedregal Lesvia López
Lisbeth Castro (ca. 550 familier= 2750 personer)
Kvinnegruppe Mary Aracely Ramírez
Maria Dolores de León
(representerer også kvinneorganisasjoner på fylkesnivå)
HIV/Aids gruppe Maximiliano Ríos
Rafael Samudio (Reus Sogneprest)
(representerer fire organisasjoner som samarbeider: lærere,
kommune, lokalt sykehus, kirke)

 

*I Guatemala finnes et stort antall barn uten skoletilgang, og som følge av Fredsavtalene ble det etablert et nasjonalt utdannelsesprogam (Pronade) for ”autogestión” (bærekraftig samfunnsutvikling) for å utvide skoletilbudet i landet.

Programmet er bygget på prinsippene om utvikling av folkelig deltakelse, effektivisering av administrasjon og utvikling av demokratiske prosesser.

Programmet fungerer via et lokalt utvalg (Coeduca) som er ansvarlig for utvikling og administrasjon av skolen(e). Deltakere i programmet mottar et minimum av statlige subsidier; et statlig utdannelsesprogram som følges, skolebok,en minimumslønn til lærerne (veldig lavt beløp tilsvarende ca. 800-900 nok i måneden, de fleste lærerne har således også andre jobber ved siden av) og ét måltid pr. dag til barna (kjeks og melk). De enkelte lokale samfunn må således selv stille med infrastruktur (skole, vei, etc.) og andre ressurser.

*Comité de Promejoramiento

(”Komite for Forbedring av Lokalsamfunnet”) er som navnet indikerer en sammenslutning av representanter fra lokalsamfunnet, som arbeider bredt med tiltak for å forbedre  livet for innbyggerne i Vista Hermosa, det være seg i forhold til infrastruktur, sanitære forhold, mm.